Предварителни обявления

Дата: 
01.10.2014 г.

Очаквайте предварителните обявления за процедури по ЗОП на Община Смядово за 2015 г.