Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
153
Дата на публикуване: 01.06.2020 г.
Последна промяна: 01.06.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0005
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.06.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
152
Дата на публикуване: 29.04.2020 г.
Последна промяна: 12.05.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9098387 и 9098643
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 14.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 08.05.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
151
Дата на публикуване: 27.04.2020 г.
Последна промяна: 27.04.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9098318
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 07.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 04.05.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
150
Дата на публикуване: 21.04.2020 г.
Последна промяна: 29.04.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0004
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 08.05.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
148
Дата на публикуване: 30.03.2020 г.
Последна промяна: 21.05.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0003
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 21.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 18.04.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
147
Дата на публикуване: 27.03.2020 г.
Последна промяна: 05.05.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9097710 и 9097958
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 09.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 06.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 03.04.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
144
Дата на публикуване: 21.02.2020 г.
Последна промяна: 07.05.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9096541 и 9096782
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 05.03.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 02.03.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 28.02.2020 г., 17:00 ч.

Страници