Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
23
Дата на публикуване: 27.01.2015 г.
Последна промяна: 13.04.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2015-0001
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 24.02.2015 г., 16:30 ч.
Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 13.12.2014 г.
Последна промяна: 19.05.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9037430
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 23.12.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
17
Дата на публикуване: 02.12.2014 г.
Последна промяна: 11.02.2016 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 00627-2014-0006
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 06.11.2014 г., 16:45 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 31.10.2014 г., 16:45 ч.
Номер на процедурата:
16
Дата на публикуване: 02.12.2014 г.
Последна промяна: 03.06.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9036938
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 11.12.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 04.12.2014 г., 16:30 ч.
Номер на процедурата:
14
Дата на публикуване: 14.11.2014 г.
Последна промяна: 25.09.2015 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2014-0007
Краен срок за подаване на документи:
петък, 12.12.2014 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 02.12.2014 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
15
Дата на публикуване: 23.10.2014 г.
Последна промяна: 01.07.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9035071
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 03.11.2014 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 27.10.2014 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
13
Дата на публикуване: 08.10.2014 г.
Последна промяна: 03.06.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9034486
Краен срок за подаване на документи:
петък, 17.10.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 07.10.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
12
Дата на публикуване: 19.09.2014 г.
Последна промяна: 03.06.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9033865
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 01.10.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 22.09.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
11
Дата на публикуване: 22.08.2014 г.
Последна промяна: 14.10.2015 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2014-0004
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 02.10.2014 г., 16:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 23.09.2014 г., 16:30 ч.
Номер на процедурата:
10
Дата на публикуване: 10.07.2014 г.
Последна промяна: 25.02.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9031915
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 21.07.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 11.07.2014 г., 17:00 ч.

Страници