Информация за извършени плащания по договори

Категория: 
Допълнителна информация

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки за периода 01.12.2014 г. - 31.12.2014 г.

Дата: 
08.01.2015 г.