Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
98
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
Последна промяна: 05.04.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0002
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 23.04.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 16.04.2018 г., 16:25 ч.
Номер на процедурата:
97
Дата на публикуване: 01.03.2018 г.
Последна промяна: 13.04.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9073705
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 14.03.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 11.03.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
96
Дата на публикуване: 25.01.2018 г.
Последна промяна: 13.04.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9072487
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 08.02.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 05.02.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
95
Дата на публикуване: 25.01.2018 г.
Последна промяна: 22.03.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0001
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 15.02.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 10.02.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
94
Дата на публикуване: 10.01.2018 г.
Последна промяна: 19.04.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9072283
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.01.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
93
Дата на публикуване: 20.12.2017 г.
Последна промяна: 31.01.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9071874
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 02.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 30.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
91
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
Последна промяна: 20.04.2018 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2017-0007
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 16.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 29.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
90
Дата на публикуване: 06.12.2017 г.
Последна промяна: 13.04.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 12.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
90
Дата на публикуване: 24.11.2017 г.
Последна промяна: 17.01.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 29.11.2017 г., 17:00 ч.

Страници