Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
92
Дата на публикуване: 08.12.2017 г.
Последна промяна: 08.12.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9071367
Краен срок за подаване на документи:
петък, 15.12.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 12.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
91
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
Последна промяна: 07.12.2017 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2017-0007
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 29.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
90
Дата на публикуване: 06.12.2017 г.
Последна промяна: 06.12.2017 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 12.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
90
Дата на публикуване: 24.11.2017 г.
Последна промяна: 06.12.2017 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 29.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
89
Дата на публикуване: 06.11.2017 г.
Последна промяна: 17.11.2017 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 13.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
88
Дата на публикуване: 26.10.2017 г.
Последна промяна: 10.11.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9069955
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 04.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
87
Дата на публикуване: 23.10.2017 г.
Последна промяна: 17.11.2017 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
86
Дата на публикуване: 20.10.2017 г.
Последна промяна: 02.11.2017 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
петък, 27.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
85
Дата на публикуване: 18.10.2017 г.
Последна промяна: 17.11.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9069651
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 27.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
84
Дата на публикуване: 17.10.2017 г.
Последна промяна: 10.11.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0006
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 02.11.2017 г., 17:00 ч.

Страници