Номер: 
160
Номер в АОП: 
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
24.07.2020 г.

„Доставка на нов комбиниран багер за нуждите на Община Смядово“

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 03.07.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 29.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

24.07.2020 г., 09:17 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000129230016
18.06.2020 г., 16:53 ч.
Решение за прекратяване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000126505251
18.06.2020 г., 16:53 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000126505220
11.06.2020 г., 17:22 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125948987
11.06.2020 г., 17:12 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125948449
11.06.2020 г., 17:08 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125948230
11.06.2020 г., 17:07 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125948186
11.06.2020 г., 17:07 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000125948161

Нотификация