Процедури по ЗОП след 16.04.2016 г.

Номер на процедурата:
96
Дата на публикуване: 25.01.2018 г.
Последна промяна: 09.02.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9072487
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 08.02.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 05.02.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
95
Дата на публикуване: 25.01.2018 г.
Последна промяна: 08.02.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0001
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 15.02.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 10.02.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
94
Дата на публикуване: 10.01.2018 г.
Последна промяна: 23.01.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9072283
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.01.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
93
Дата на публикуване: 20.12.2017 г.
Последна промяна: 31.01.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9071874
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 02.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 30.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
92
Дата на публикуване: 08.12.2017 г.
Последна промяна: 31.01.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9071632
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 18.12.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
Номер на процедурата:
91
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
Последна промяна: 12.02.2018 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2017-0007
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 16.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 29.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
88
Дата на публикуване: 26.10.2017 г.
Последна промяна: 23.01.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9069955
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 04.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
85
Дата на публикуване: 18.10.2017 г.
Последна промяна: 11.01.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9069651
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 27.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
84
Дата на публикуване: 17.10.2017 г.
Последна промяна: 12.02.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0006
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 02.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
83
Дата на публикуване: 05.10.2017 г.
Последна промяна: 12.01.2018 г.
Пряко договаряне | Номер в АОП: 00627-2017-0005
Краен срок за подаване на документи:
петък, 13.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:

Страници