Процедури по ЗОП след 16.04.2016 г.

Номер на процедурата:
79
Дата на публикуване: 19.09.2017 г.
Последна промяна: 19.09.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068450
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 26.09.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 22.09.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
78
Дата на публикуване: 15.09.2017 г.
Последна промяна: 15.09.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068341
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 25.09.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 21.09.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
77
Дата на публикуване: 23.08.2017 г.
Последна промяна: 18.09.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9067847
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 04.09.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 31.08.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
75
Дата на публикуване: 06.07.2017 г.
Последна промяна: 23.08.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0004
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 27.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 22.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
74
Дата на публикуване: 04.07.2017 г.
Последна промяна: 18.08.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0003
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 25.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 20.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
73
Дата на публикуване: 28.06.2017 г.
Последна промяна: 31.08.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9065995
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 10.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 07.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
72
Дата на публикуване: 23.05.2017 г.
Последна промяна: 28.08.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0002
Краен срок за подаване на документи:
петък, 23.06.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 18.06.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
71
Дата на публикуване: 05.05.2017 г.
Последна промяна: 01.08.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 785967
Краен срок за подаване на документи:
петък, 02.06.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 27.05.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
69
Дата на публикуване: 17.10.2016 г.
Последна промяна: 25.01.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 753655
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 07.11.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 01.11.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
68
Дата на публикуване: 05.10.2016 г.
Последна промяна: 27.01.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9057182
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 12.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 07.10.2016 г., 17:00 ч.

Страници