Процедури по ЗОП след 16.04.2016 г.

Номер на процедурата:
150
Дата на публикуване: 21.04.2020 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0004
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 08.05.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
148
Дата на публикуване: 30.03.2020 г.
Последна промяна: 21.11.2022 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0003
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 21.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 18.04.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
147
Дата на публикуване: 27.03.2020 г.
Последна промяна: 05.05.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9097710 и 9097958
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 09.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 06.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 03.04.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
144
Дата на публикуване: 21.02.2020 г.
Последна промяна: 16.06.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9096541 и 9096782
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 05.03.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 02.03.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 28.02.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
143
Дата на публикуване: 30.01.2020 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0002
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 19.02.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 16.02.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
142
Дата на публикуване: 20.01.2020 г.
Последна промяна: 22.04.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9095913 и 9096106
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 03.02.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 30.01.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 27.01.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
140
Дата на публикуване: 03.01.2020 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Пряко договаряне | Номер в АОП: 00627-2020-0001
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 13.01.2020 г., 12:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 10.01.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
139
Дата на публикуване: 17.12.2019 г.
Последна промяна: 03.02.2021 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9095411
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.12.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 27.12.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 24.12.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
138
Дата на публикуване: 26.11.2019 г.
Последна промяна: 19.01.2024 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2019-0009
„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДПЛПР с. Черни връх, ЗЖЛПР в с. Янково, ЗЖЛПР № 1, № 2 и № 3 в гр. Смядово, ЦНСТПЛУИ с. Веселиново, ОП „ЧОБиО“- гр. Смядово, ДЦПЛУ в гр. Смядово, ДЦСХ в гр. Смядово“ за бюджетните 2020, 2021, 2022 и 2023 година” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 (ОП 1) – Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др. Обособена позиция № 2 (ОП 2) – Мляко, млечни произведения, яйца и др. Обособена позиция № 3 (ОП 3) – Месо, месни произведения, риба и др. Обособена позиция № 4 (ОП 4) – Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др. Обособена позиция № 5 (ОП 5) – Плодове и зеленчуци /пресни / и др. Обособена позиция № 6 (ОП 6) – Захар, захарни изделия и др. Обособена позиция № 7 (ОП 7) – Плодове и зеленчуци / консервирани/ и др.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 02.01.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 23.12.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
136
Дата на публикуване: 24.10.2019 г.
Последна промяна: 15.01.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094227
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 07.11.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 04.11.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 01.11.2019 г., 17:00 ч.

Страници