Номер: 
139
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.02.2021 г.

„Доставка инсталация и въвеждане в експлоатация на система за предоставяне на Wi-Fi зона на територията на Община Смядово“

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 30.12.2019 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
петък, 27.12.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 24.12.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

07.05.2020 г., 16:11 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
09.03.2020 г., 11:40 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000119566887
27.12.2019 г., 17:00 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000115119142
17.12.2019 г., 16:37 ч.
17.12.2019 г., 16:22 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000114565153
17.12.2019 г., 16:21 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000114565089
17.12.2019 г., 16:20 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000114565025
17.12.2019 г., 16:20 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000114564987

Нотификация