Номер: 
138
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
19.01.2024 г.

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДПЛПР с. Черни връх, ЗЖЛПР в с. Янково, ЗЖЛПР № 1, № 2 и № 3 в гр. Смядово, ЦНСТПЛУИ с. Веселиново, ОП „ЧОБиО“- гр. Смядово, ДЦПЛУ в гр. Смядово, ДЦСХ в гр. Смядово“ за бюджетните 2020, 2021, 2022 и 2023 година” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 (ОП 1) – Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др. Обособена позиция № 2 (ОП 2) – Мляко, млечни произведения, яйца и др. Обособена позиция № 3 (ОП 3) – Месо, месни произведения, риба и др. Обособена позиция № 4 (ОП 4) – Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др. Обособена позиция № 5 (ОП 5) – Плодове и зеленчуци /пресни / и др. Обособена позиция № 6 (ОП 6) – Захар, захарни изделия и др. Обособена позиция № 7 (ОП 7) – Плодове и зеленчуци / консервирани/ и др.

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 02.01.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 23.12.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

19.01.2024 г., 16:29 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000263754406
19.01.2024 г., 16:29 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000263754353
19.01.2024 г., 16:28 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000263754292
19.01.2024 г., 16:28 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000263754222
19.01.2024 г., 16:28 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000263754173
19.01.2024 г., 16:27 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000263754139
19.01.2024 г., 16:27 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000263754076
17.03.2020 г., 18:14 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000120342828
17.03.2020 г., 18:13 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120342814
17.03.2020 г., 18:13 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120342793
17.03.2020 г., 18:12 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120342780
17.03.2020 г., 18:12 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120342770
17.03.2020 г., 18:11 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120342763
17.03.2020 г., 18:11 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120342748
17.03.2020 г., 18:10 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120342740
03.02.2020 г., 17:07 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000117382393
03.02.2020 г., 17:06 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000117382361
03.02.2020 г., 17:03 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000117382189
03.12.2019 г., 15:40 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000113613148
29.11.2019 г., 13:59 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000113328026
26.11.2019 г., 17:14 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000113747897
26.11.2019 г., 15:22 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000113206395
26.11.2019 г., 15:20 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000113206272
26.11.2019 г., 15:20 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000113206218
26.11.2019 г., 15:19 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000113206160

Нотификация