Процедури по ЗОП след 16.04.2016 г.

Номер на процедурата:
112
Дата на публикуване: 01.03.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2019-0003
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 04.04.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 25.03.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
111
Дата на публикуване: 27.02.2019 г.
Последна промяна: 18.07.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9086206
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 06.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 03.03.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
110
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0002
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 21.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 14.03.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
109
Дата на публикуване: 19.02.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0001
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 19.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 12.03.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
108
Дата на публикуване: 14.01.2019 г.
Последна промяна: 25.03.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9084843
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 24.01.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 21.01.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 18.01.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
107
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.
Последна промяна: 29.01.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9083303
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 30.11.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 27.11.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 24.11.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
106
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.
Последна промяна: 27.11.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9080925
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 21.09.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 18.09.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 15.09.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
105
Дата на публикуване: 13.08.2018 г.
Последна промяна: 17.01.2019 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0008
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 10.09.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 03.09.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
104
Дата на публикуване: 23.07.2018 г.
Последна промяна: 17.01.2019 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0007
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 20.08.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 13.08.2018 г., 17:00 ч.

Страници