Номер: 
111
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
17.05.2019 г.

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Смядово за календарните 2019 г. и 2020 г."

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали, по предварителни писмени заявки, за нуждите на община Смядово за календарните 2019 г. и 2020 г., включително и доставки на канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекти, финансирани с Европейски средства, по две обособени позиции, описани подробно в технически спецификации:

Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Смядово за календарните 2019г. и 2020г.“

Обособена позиция №2 ,,Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Смядово за календарните 2019г. и 2020г., включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 06.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 03.03.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

17.05.2019 г., 13:31 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000100994677
01.03.2019 г., 14:40 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096362365
01.03.2019 г., 14:39 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096362294
27.02.2019 г., 17:15 ч.
27.02.2019 г., 17:09 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096286463
27.02.2019 г., 17:06 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096286320
27.02.2019 г., 17:06 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000096286292

Нотификация