Номер: 
105
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
17.01.2019 г.

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на част от улица "Славянска" в гр.Смядово – 2018г.“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 10.09.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 03.09.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

17.01.2019 г., 17:11 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000094471838
27.11.2018 г., 14:22 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000092965758
27.11.2018 г., 14:21 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000092965695
05.10.2018 г., 11:44 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000091291395
05.10.2018 г., 11:44 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000091291357
05.10.2018 г., 11:43 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000091291332
21.09.2018 г., 17:23 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000090962055
13.08.2018 г., 13:42 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000089868002
13.08.2018 г., 13:29 ч.
Приложения към документация за участие
13.08.2018 г., 13:28 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000089867230
13.08.2018 г., 13:28 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000089867177
13.08.2018 г., 13:27 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000089867104
13.08.2018 г., 13:26 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000089867063
13.08.2018 г., 13:25 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000089867026

Нотификация