Номер: 
101
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
29.01.2020 г.

„Доставка на Мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година”

Основание чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, при условията на чл. 79, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 18.05.2018 г., 12:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

29.01.2020 г., 15:36 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000117048346
21.06.2018 г., 14:03 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000086232881
21.06.2018 г., 14:02 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000086232727
01.06.2018 г., 16:20 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000084646143
01.06.2018 г., 16:19 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000084646078
01.06.2018 г., 16:18 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000084645973
14.05.2018 г., 15:58 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000083295483
14.05.2018 г., 15:57 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000083295390
14.05.2018 г., 15:55 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000083295180

Нотификация