Номер: 
108
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.03.2019 г.

„Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“

 

1.Правно основание за провеждане на процедурата: Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се провежда на основание чл. 186 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

2. Възложител: Община Смядово, гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2, интернет адрес: www.smyadovo.bg и профил на купувача: http://op.smyadovo.bg/

3. Предмет на обществената поръчка: «Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци».

Поръчката включва следните обособени позиции.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  „Доставка на пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 240 литра”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  „Доставка на пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120 литра”

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 24.01.2019 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 21.01.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 18.01.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

25.03.2019 г., 13:32 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000097288645
25.03.2019 г., 13:32 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000097288580
11.02.2019 г., 14:47 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000095258556
22.01.2019 г., 08:34 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000094591895
14.01.2019 г., 11:12 ч.
14.01.2019 г., 10:02 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000094330628
14.01.2019 г., 10:01 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000094330490
14.01.2019 г., 10:00 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000094330416

Нотификация