Процедури по ЗОП след 16.04.2016 г.

Номер на процедурата:
135
Дата на публикуване: 17.09.2019 г.
Последна промяна: 27.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9092921
Удължен срок за подаване на документи:
сряда, 02.10.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 27.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 24.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
134
Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
Последна промяна: 24.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9092771
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 27.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 24.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 21.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
133
Дата на публикуване: 10.09.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0008
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 20.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
131
Дата на публикуване: 30.08.2019 г.
Последна промяна: 06.10.2023 г.
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00627-2019-0007
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Номер на процедурата:
127
Дата на публикуване: 05.08.2019 г.
Последна промяна: 17.02.2022 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0005
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 26.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
сряда, 21.08.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
122
Дата на публикуване: 26.06.2019 г.
Последна промяна: 11.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9089656
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 11.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 05.07.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
121
Дата на публикуване: 14.06.2019 г.
Последна промяна: 19.08.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9089232
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 24.06.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 22.06.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
117
Дата на публикуване: 03.05.2019 г.
Последна промяна: 29.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9087986
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 16.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 13.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 10.05.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
113
Дата на публикуване: 01.03.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0004
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 28.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 21.03.2019 г., 17:00 ч.

Страници