Номер: 
121
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
19.08.2019 г.

„Благоустрояване на търговска зона в УПИ II в кв. 62б и участък от ул. „З. Ж. Величков“ от ОТ 37 до ОТ 40 в гр. Смядово”

 

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 24.06.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 22.06.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

19.08.2019 г., 13:59 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000107166065
11.07.2019 г., 09:59 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000104876473
14.06.2019 г., 17:23 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000102828774
14.06.2019 г., 17:21 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000102828717
14.06.2019 г., 17:03 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000102827985
14.06.2019 г., 17:02 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000102827960
14.06.2019 г., 16:59 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000102827756
14.06.2019 г., 16:57 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000102827641

Нотификация