Номер: 
122
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
11.10.2019 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 11.07.2019 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 08.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 05.07.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

11.10.2019 г., 10:56 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000110334248
29.08.2019 г., 14:45 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000107735547
09.07.2019 г., 08:59 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000104571082
26.06.2019 г., 15:46 ч.
26.06.2019 г., 15:10 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000103864797
26.06.2019 г., 15:09 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000103864684
26.06.2019 г., 15:08 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000103864542

Нотификация