Номер: 
133
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
13.11.2019 г.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 30.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 20.09.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

13.11.2019 г., 14:10 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000112311604
13.11.2019 г., 14:09 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000112311563
11.09.2019 г., 15:59 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000108514986
10.09.2019 г., 16:54 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108478435
10.09.2019 г., 16:54 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108478422
10.09.2019 г., 16:53 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000108478364
10.09.2019 г., 16:52 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000108478332

Нотификация