Номер: 
131
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
06.10.2023 г.

Доставка на горива за зареждане на автомобилите /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ и дизелово гориво за отопление за нуждите на Община Смядово

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

06.10.2023 г., 09:46 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000246310632
02.12.2022 г., 09:40 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000205672213
07.10.2019 г., 10:45 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000109932929
07.10.2019 г., 10:12 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000109930074
07.10.2019 г., 10:11 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000109930030
07.10.2019 г., 10:10 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000109929920
30.08.2019 г., 14:07 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000107769876

Нотификация