Номер: 
134
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
24.10.2019 г.

„Специализиран превоз на ученици за учебната 2019-2020 г. по утвърдена транспортна схема”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

Удължен срок за подаване на документи: 
петък, 27.09.2019 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
ЧЛ. 188, АЛ. 2 ОТ ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 24.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 21.09.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

24.10.2019 г., 10:16 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000111226184
07.10.2019 г., 14:39 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000109948356
25.09.2019 г., 08:36 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000109368584
11.09.2019 г., 17:24 ч.
11.09.2019 г., 17:20 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108518749
11.09.2019 г., 17:19 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108518722
11.09.2019 г., 17:18 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000108518693

Нотификация