Процедури по ЗОП след 16.04.2016 г.

Номер на процедурата:
74
Дата на публикуване: 04.07.2017 г.
Последна промяна: 17.12.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0003
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 25.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 20.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
73
Дата на публикуване: 28.06.2017 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9065995
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 10.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 05.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 07.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
72
Дата на публикуване: 23.05.2017 г.
Последна промяна: 10.01.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0002
Краен срок за подаване на документи:
петък, 23.06.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 18.06.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
71
Дата на публикуване: 05.05.2017 г.
Последна промяна: 26.09.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 785967
Краен срок за подаване на документи:
петък, 02.06.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 27.05.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
69
Дата на публикуване: 17.10.2016 г.
Последна промяна: 25.01.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 753655
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 07.11.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 01.11.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
68
Дата на публикуване: 05.10.2016 г.
Последна промяна: 27.01.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9057182
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 12.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 07.10.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
67
Дата на публикуване: 04.10.2016 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9057126
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 14.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 11.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 11.10.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
65
Дата на публикуване: 20.09.2016 г.
Последна промяна: 15.11.2016 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9056744
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 27.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 24.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
63
Дата на публикуване: 13.09.2016 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9056741
Удължен срок за подаване на документи:
сряда, 28.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 20.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 25.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
62
Дата на публикуване: 08.09.2016 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9056757
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 26.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 15.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 23.09.2016 г., 17:00 ч.

Страници