Номер: 
69
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.01.2017 г.

"Доставка на оборудване, обзавеждане, учебни материали, костюми и спортни пособия по проект BG 06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино"

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 07.11.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 01.11.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

25.01.2017 г., 16:47 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000065504233
18.01.2017 г., 14:26 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000065232293
18.01.2017 г., 14:25 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000065232240
14.12.2016 г., 17:14 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000060760281
14.12.2016 г., 17:13 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000060760121
14.12.2016 г., 17:12 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000060759967
14.12.2016 г., 17:11 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000060759856
14.12.2016 г., 17:10 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000060759753
02.12.2016 г., 10:19 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000058867407
21.11.2016 г., 16:37 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000057279355
31.10.2016 г., 14:51 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000055403838
17.10.2016 г., 16:57 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000054988693
17.10.2016 г., 16:56 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000054988653
17.10.2016 г., 16:55 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000054988625

Нотификация