Номер: 
67
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.05.2018 г.

„Предоставяне на готова храна”, за обяд на ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смядово. /Обществената поръчка се обявява от името на друг възложител/

Удължен срок за подаване на документи: 
петък, 14.10.2016 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 11.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 11.10.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

19.10.2016 г., 15:40 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000055052577
17.10.2016 г., 16:58 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000054988718
12.10.2016 г., 09:01 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000054754706
04.10.2016 г., 15:01 ч.
04.10.2016 г., 14:46 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000053671109
04.10.2016 г., 14:45 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000053670969
04.10.2016 г., 14:44 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000053670741

Нотификация