Номер: 
63
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.05.2018 г.

„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация - гр. Смядово“

Удължен срок за подаване на документи: 
сряда, 28.09.2016 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 20.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 25.09.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

26.10.2016 г., 16:43 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000055263534
29.09.2016 г., 17:11 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000053224799
20.09.2016 г., 15:00 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000052505476
20.09.2016 г., 14:44 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000052504266
13.09.2016 г., 17:50 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000051961893
13.09.2016 г., 17:42 ч.
13.09.2016 г., 17:09 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000051959434
13.09.2016 г., 17:08 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000051959354
13.09.2016 г., 17:06 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000051959274

Нотификация