Номер: 
73
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
03.05.2018 г.

"Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Смядово"

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Смядово, съгласно Технически изисквания и спецификации - част от документацията за участие.

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 10.07.2017 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 05.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 07.07.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

31.08.2017 г., 15:41 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000073706596
14.07.2017 г., 14:50 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000072417789
06.07.2017 г., 13:28 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000072157610
30.06.2017 г., 16:41 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000071973843
28.06.2017 г., 16:46 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000071855931
28.06.2017 г., 16:39 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000071855707
28.06.2017 г., 16:37 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000071855598
28.06.2017 г., 16:31 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000071855317

Нотификация