Номер: 
68
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
27.01.2017 г.

„Доставка на оборудване/обзавеждане по Проект "Сред семейство и приятели в домашен уют"

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 12.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 07.10.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

13.12.2016 г., 16:34 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000060593545
07.11.2016 г., 16:34 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000055610523
05.10.2016 г., 16:34 ч.
05.10.2016 г., 16:17 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000053905864
05.10.2016 г., 16:16 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000053905727
05.10.2016 г., 16:16 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000053905540

Нотификация