Номер: 
72
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
10.01.2018 г.

„ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ, НА НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР, НА СЪДОВЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ, НА СЪДОВЕ ЗА ТБО И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ПО-ЕДРИ РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА СМЯДОВО“

ОБЕКТ на настоящата поръчка е: „Закупуване на специализиран автомобил за събиране на биоотпадъци, на нов колесен трактор, на съдове за разделно събиране на биоотпадъци, на съдове за ТБО и съоръжение за раздробяване на по-едри растителни отпадъци за община Смядово“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Закупуване на специализиран автомобил за събиране на биоотпадъци - втора употреба” 1 бр.; Обособена позиция №2 ,,Доставка на нови съдове за разделно събиране на биоотпадъци”- мин.50 бр.; Обособена позиция №3 ,,Доставка на съоръжение за раздробяване на по – едри растителни отпадъци” - 1 бр.; Обособена позиция №4 ,, Доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци” - мин. 10 бр.; Обособена позиция №5 ,, Доставка на нов колесен трактор и прикачен инвентар” - 1 бр.

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 23.06.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 18.06.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

10.01.2018 г., 16:27 ч.
информация приключване на договор
24.11.2017 г., 16:52 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000075763342
24.11.2017 г., 16:49 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000075763294
24.11.2017 г., 16:48 ч.
информация приключване на договор
03.11.2017 г., 14:16 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000075254472
03.11.2017 г., 11:22 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000075249317
25.09.2017 г., 16:44 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000074292359
25.09.2017 г., 16:43 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000074292335
25.09.2017 г., 16:41 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000074292267
25.09.2017 г., 16:40 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000074292236
28.08.2017 г., 17:09 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000073620833
14.07.2017 г., 17:04 ч.
12.07.2017 г., 08:40 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000072328300
02.06.2017 г., 17:24 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000070818675
02.06.2017 г., 17:21 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000070818609
02.06.2017 г., 17:20 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000070818557
23.05.2017 г., 16:59 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000070488340
23.05.2017 г., 16:58 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000070488318
23.05.2017 г., 16:58 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000070488293
23.05.2017 г., 16:57 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000070488256

Нотификация