Номер: 
71
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
26.09.2017 г.

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово“

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 02.06.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 27.05.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

22.03.2018 г., 11:42 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
26.09.2017 г., 14:59 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000074317695
21.09.2017 г., 11:20 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000074211920
01.08.2017 г., 09:39 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000072893879
01.08.2017 г., 09:39 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 84686
01.08.2017 г., 09:38 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000072893828
01.08.2017 г., 09:36 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000072893747
01.08.2017 г., 09:35 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000072893675
12.07.2017 г., 09:01 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000072328997
16.06.2017 г., 13:52 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000071347947
23.05.2017 г., 13:33 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000070477043
05.05.2017 г., 14:33 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000069985907
05.05.2017 г., 14:15 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000069985146
05.05.2017 г., 14:14 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000069985109

Нотификация