Номер: 
62
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.05.2018 г.

„Специализиран превоз на ученици за учебната 2016-2017 г. по утвърдена транспортна схема”

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 26.09.2016 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 15.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 23.09.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

07.10.2016 г., 10:39 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000054222733
28.09.2016 г., 13:59 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000053116066
20.09.2016 г., 17:26 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000052515955
20.09.2016 г., 12:18 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000052494441
08.09.2016 г., 10:59 ч.
08.09.2016 г., 10:22 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000051542530
08.09.2016 г., 10:22 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000051542491
08.09.2016 г., 10:20 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000051542393

Нотификация