Номер: 
65
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
15.11.2016 г.

„Организиране на мероприятия с деца по проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 27.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 24.09.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

15.11.2016 г., 16:22 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000056483089
19.10.2016 г., 15:42 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 84686
20.09.2016 г., 15:27 ч.
20.09.2016 г., 15:12 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000052506401
20.09.2016 г., 15:10 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000052506224
20.09.2016 г., 15:07 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000052506027

Нотификация