Номер: 
74
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
17.12.2020 г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Смядово"

 Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енерегия ниско напрежение за нуждите на Община Смядово, избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя. 

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 25.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
четвъртък, 20.07.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

17.12.2020 г., 17:24 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000138709245
31.01.2018 г., 10:46 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000077418069
31.01.2018 г., 10:44 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077417917
27.11.2017 г., 13:31 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000075811684
27.11.2017 г., 13:30 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000075811657
27.11.2017 г., 13:29 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075811628
27.11.2017 г., 13:28 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075811603
26.10.2017 г., 16:48 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000075061311
02.10.2017 г., 16:27 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
06.07.2017 г., 16:47 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072168679
06.07.2017 г., 16:45 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072168595
06.07.2017 г., 16:43 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000072168517
04.07.2017 г., 15:43 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072085555
04.07.2017 г., 15:41 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072085470
04.07.2017 г., 15:40 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072085385
04.07.2017 г., 15:39 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072085327
04.07.2017 г., 15:35 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000072085091
04.07.2017 г., 15:34 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000072084993

Нотификация