Процедури по ЗОП след 16.04.2016 г.

Номер на процедурата:
69
Дата на публикуване: 17.10.2016 г.
Последна промяна: 25.01.2017 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 753655
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 07.11.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 01.11.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
68
Дата на публикуване: 05.10.2016 г.
Последна промяна: 27.01.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9057182
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 12.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 07.10.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
67
Дата на публикуване: 04.10.2016 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9057126
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 14.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 11.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 11.10.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
65
Дата на публикуване: 20.09.2016 г.
Последна промяна: 15.11.2016 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9056744
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 27.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 24.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
63
Дата на публикуване: 13.09.2016 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9056741
Удължен срок за подаване на документи:
сряда, 28.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 20.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 25.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
62
Дата на публикуване: 08.09.2016 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9056757
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 26.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 15.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 23.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
61
Дата на публикуване: 01.09.2016 г.
Последна промяна: 19.10.2016 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9056107
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 08.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 05.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
60
Дата на публикуване: 29.08.2016 г.
Последна промяна: 27.01.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9055932
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 13.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 10.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
59
Дата на публикуване: 14.05.2016 г.
Последна промяна: 03.06.2016 г.
Пряко договаряне | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 25.05.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
Номер на процедурата:
58
Дата на публикуване: 13.05.2016 г.
Последна промяна: 04.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9053188
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 27.05.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 20.05.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 24.05.2016 г., 17:00 ч.

Страници