Номер: 
96
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
06.06.2018 г.

„Доставка на учебни и спортни пособия, костюми, помагала и литература за нуждите на проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово- заедно мечтаят, учат и играят”

Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва:

 Обособена позиция №1: „Доставка на учебни и спортни пособия, костюми и помагала“

Обособена позиция №2: „Доставка на учебна и художествена литература“

Обособена позиция №3: „Доставка на учебни и спортни пособия, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки“

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 08.02.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 05.02.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

06.06.2018 г., 11:38 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000084983475
06.06.2018 г., 11:38 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000084983379
06.06.2018 г., 11:37 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000084983284
13.04.2018 г., 13:16 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000081087017
02.03.2018 г., 13:38 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000078353943
25.01.2018 г., 17:27 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000077251617
25.01.2018 г., 17:26 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000077251586
25.01.2018 г., 17:25 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000077251548
25.01.2018 г., 17:09 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000077250960

Нотификация