Номер: 
100
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
05.11.2018 г.

"Доставка на нов специализиран автомобил за събиране на отпадъци за нуждите на Община Смядово"

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 27.06.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 17.06.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

05.11.2018 г., 16:27 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000092269762
04.10.2018 г., 17:05 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000091270546
04.10.2018 г., 17:03 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000091270483
22.08.2018 г., 08:29 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000090094170
22.08.2018 г., 08:27 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000090094162
22.08.2018 г., 08:26 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000090094156
22.08.2018 г., 08:24 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000090094137
01.08.2018 г., 12:12 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000089170389
20.07.2018 г., 08:57 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000088419599
18.06.2018 г., 15:31 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000085945157
23.05.2018 г., 16:55 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000083991524
23.05.2018 г., 16:54 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
23.05.2018 г., 16:53 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000083991365
23.05.2018 г., 16:51 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000083991179
14.05.2018 г., 16:19 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000083297548
14.05.2018 г., 11:23 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000083269146
14.05.2018 г., 11:23 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.05.2018 г., 11:21 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000083269038
14.05.2018 г., 11:20 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000083268882

Нотификация