Номер: 
92
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.05.2018 г.

"Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово"

Поръчката включва следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 (ОП 1)- Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.

Обособена позиция №2 (ОП 2) - Мляко, млечни произведения, яйца и др.

Обособена позиция №3 (ОП 3) - Месо, месни произведения, риба и др.

Обособена позиция №4 (ОП 4) - Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.

Обособена позиция №5 (ОП 5) - Плодове и зеленчуци /пресни/ и др.

Обособена позиция №6 (ОП 6) - Захар, захарни изделия и др.

Обособена позиция №7 (ОП 7) – Плодове и зеленчуци / консервирани/ и др.

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 18.12.2017 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
петък, 15.12.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 12.12.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

31.01.2018 г., 10:29 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077416967
31.01.2018 г., 10:28 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077416895
31.01.2018 г., 10:26 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077416804
26.01.2018 г., 17:00 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077290692
26.01.2018 г., 16:59 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077290599
20.12.2017 г., 15:24 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000076375811
12.12.2017 г., 17:15 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076185780
08.12.2017 г., 16:50 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000076094650
08.12.2017 г., 16:36 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076094250
08.12.2017 г., 16:35 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076094221
08.12.2017 г., 16:34 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000076094185

Нотификация