Номер: 
99
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
20.06.2019 г.

„Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 28.05.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 21.05.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

20.06.2019 г., 17:06 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000103320625
20.09.2018 г., 16:47 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000090932112
20.09.2018 г., 16:45 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000090932050
30.07.2018 г., 11:59 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000089035496
30.07.2018 г., 11:58 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000089035434
30.07.2018 г., 11:57 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000089035356
30.07.2018 г., 11:56 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000089035275
16.07.2018 г., 11:08 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000088131926
28.06.2018 г., 17:07 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000086867759
04.05.2018 г., 11:28 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000082602491
30.04.2018 г., 17:41 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000082339882
30.04.2018 г., 17:36 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000082339562
30.04.2018 г., 17:23 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000082338763
30.04.2018 г., 17:21 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000082338628
30.04.2018 г., 17:19 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000082338532
30.04.2018 г., 17:17 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000082338436

Нотификация