Номер: 
94
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
10.01.2018 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект: № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“

Обособена позиция № 1:  Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности;

Обособена позиция № 2:  Доставка на копирна хартия;

Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Обособена позиция № 4: Доставка на Медицинска чанта;

Обособена позиция № 5: Доставка на работно облекло.

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 17.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 14.01.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки
Преглеждания: 58

Документи

10.01.2018 г., 15:28 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000076827003
10.01.2018 г., 14:51 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076825586
10.01.2018 г., 14:50 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076825551
10.01.2018 г., 14:50 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000076825521