Номер: 
95
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
14.08.2018 г.

„Доставка на нов автобус за нуждите на Община Смядово"

Процедурата се открива на основание чл. 178  от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

  Настоящата процедура е процедура  за избор на изпълнител за доставка  с предмет: „Доставка на нов автобус за нуждите на Община Смядово", описани подробно в технически спецификации.

 

 

 

 

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 15.02.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 10.02.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

14.08.2018 г., 11:00 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000089916237
18.06.2018 г., 13:25 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000085929445
18.06.2018 г., 13:24 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000085929369
03.05.2018 г., 13:10 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000082530459
03.05.2018 г., 13:09 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000082530329
03.05.2018 г., 13:05 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000082530041
03.05.2018 г., 13:02 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000082529813
22.03.2018 г., 15:57 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000079467355
16.03.2018 г., 15:26 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000079010941
08.02.2018 г., 15:20 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000077684816
25.01.2018 г., 16:49 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000077250004
25.01.2018 г., 16:46 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000077249847
25.01.2018 г., 16:44 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000077249755
25.01.2018 г., 16:42 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000077249614

Нотификация