Номер: 
98
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
06.12.2019 г.

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово"

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 23.04.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 16.04.2018 г., 16:25 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

06.12.2019 г., 16:17 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000113745211
01.03.2019 г., 17:04 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000096370885
01.03.2019 г., 17:03 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000096370848
13.12.2018 г., 12:11 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000093455239
13.12.2018 г., 12:10 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000093455178
13.12.2018 г., 12:09 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000093455146
13.12.2018 г., 12:08 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000093455128
13.12.2018 г., 12:07 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000093455101
05.12.2018 г., 10:50 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000093199757
20.07.2018 г., 08:58 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000088419654
14.06.2018 г., 14:41 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000085639541
05.04.2018 г., 13:31 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000080572166
26.03.2018 г., 16:44 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000079762147
26.03.2018 г., 16:42 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000079762015
26.03.2018 г., 16:38 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000079761514
26.03.2018 г., 16:37 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000079761296

Нотификация