Номер: 
97
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
06.06.2018 г.

"Организиране на екскурзии и мероприятия по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

Удължен срок за подаване на документи: 
сряда, 14.03.2018 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
петък, 09.03.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 11.03.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

06.06.2018 г., 11:43 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000084983938
13.04.2018 г., 14:00 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000081090470
09.03.2018 г., 17:15 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000078593650
01.03.2018 г., 16:37 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000078327355
01.03.2018 г., 16:27 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000078326931
01.03.2018 г., 16:27 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000078326896
01.03.2018 г., 16:25 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000078326810

Нотификация