Номер: 
91
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
13.03.2018 г.

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година”

Обществената поръчка включва 7 (седем) обособени позиции:

Обособена позиция №1 (ОП 1) - Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.

Обособена позиция №2 (ОП 2) - Мляко, млечни произведения, яйца и др.

Обособена позиция №3 (ОП 3) - Месо, месни произведения, риба и др.

Обособена позиция №4 (ОП 4) - Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.

Обособена позиция №5 (ОП 5) - Плодове и зеленчуци /пресни/ и др.

Обособена позиция №6 (ОП 6) - Захар, захарни изделия и др.

Обособена позиция 7 (ОП 7) - Плодове и зеленчуци /консервирани/ и др.

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 16.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 29.12.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки
Преглеждания: 317

Документи

13.03.2018 г., 17:05 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000078787500
01.03.2018 г., 13:38 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000078318437
12.02.2018 г., 08:47 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000077766040
12.12.2017 г., 17:21 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076185933
12.12.2017 г., 17:19 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076185911
12.12.2017 г., 17:19 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 84686
12.12.2017 г., 17:17 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000076185849
07.12.2017 г., 14:53 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076064184
07.12.2017 г., 14:52 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076064155
07.12.2017 г., 14:51 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000076064126
07.12.2017 г., 14:50 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000076064081