Номер: 
93
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.05.2018 г.

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово“

Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 (ОП 1) – Мляко, млечни произведения, яйца и др.

Обособена позиция №2 (ОП 2)– Месо, месни произведения, риба и др.

Удължен срок за подаване на документи: 
вторник, 02.01.2018 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 28.12.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 30.12.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

31.01.2018 г., 10:33 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077417280
31.01.2018 г., 10:32 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077417220
05.01.2018 г., 11:20 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000076701009
28.12.2017 г., 17:18 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000076535155
20.12.2017 г., 16:11 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000076377577
20.12.2017 г., 16:01 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076377208
20.12.2017 г., 16:00 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076377189
20.12.2017 г., 15:59 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000076377144

Нотификация