Номер: 
117
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
29.10.2019 г.

"Текущ ремонт на сграда - битова сграда към спортен комплекс" по проект "Красива България"

Предмет на поръчката: „Текущ ремонт на сграда – битова сграда към спортен комплекс“.

Обем: Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.

Правно основание: чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във връзка с глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява. 

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 16.05.2019 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 13.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 10.05.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

10.07.2019 г., 15:53 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000104857705
10.06.2019 г., 13:15 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000102592989
14.05.2019 г., 09:20 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000100602176
03.05.2019 г., 12:28 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000099909831
03.05.2019 г., 12:28 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000099909783
03.05.2019 г., 12:27 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000099909692
03.05.2019 г., 11:45 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000099906789
03.05.2019 г., 11:43 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000099906597

Нотификация