Номер: 
135
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
27.11.2019 г.

„Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за предоставяне на Wi-Fi зона на територията на Община Смядово“

Удължен срок за подаване на документи: 
сряда, 02.10.2019 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
петък, 27.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 24.09.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

27.11.2019 г., 15:06 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000113249201
17.09.2019 г., 10:08 ч.
17.09.2019 г., 10:00 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108889458
17.09.2019 г., 10:00 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108889422
17.09.2019 г., 09:59 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108889343
17.09.2019 г., 09:59 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000108889311

Нотификация