Номер: 
112
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.09.2020 г.

„ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО”

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б”, във връзка с чл. 74 от ЗОП.

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Внедряване на система за електронно наблюдение в община Смядово”

 

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 04.04.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 25.03.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

11.10.2019 г., 09:33 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000110328581
11.10.2019 г., 09:31 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000110328435
31.07.2019 г., 14:56 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105977434
31.07.2019 г., 14:55 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000105977348
31.07.2019 г., 14:54 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000105977306
31.07.2019 г., 14:53 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000105977247
27.06.2019 г., 16:30 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000103955066
07.05.2019 г., 09:50 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000100053935
05.03.2019 г., 10:03 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000096432869
05.03.2019 г., 09:58 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096432385
05.03.2019 г., 09:57 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096432351
05.03.2019 г., 09:57 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000096432297
05.03.2019 г., 09:57 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000096432249

Нотификация