Номер: 
104
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
17.01.2019 г.

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

Предмет на обществената поръчка - „ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

 ОБЕКТ на настоящата поръчка е проектиране, рехабилитация и реконструкция на следните улични настилки на улици и части /участъци/ от тях:

  1. ул."Панайот Волов" (от кръстовище с ул. "Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово.

  2. ул."Хан Аспарух" гр.Смядово.

  3. ул."Славянска" (от кръстовището  с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров”) гр.Смядово.

  4. ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг") гр.Смядово.

  5. ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход") гр.Смядово.

  6. ул."Ц.Калоян" (от кръстовището  с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров" ) гр.Смядово.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 20.08.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 13.08.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

17.01.2019 г., 17:15 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000094471964
05.11.2018 г., 17:15 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000092271925
05.11.2018 г., 17:11 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000092271800
05.09.2018 г., 16:28 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000090480291
05.09.2018 г., 16:27 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000090480238
05.09.2018 г., 16:27 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000090480217
30.08.2018 г., 15:52 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000090292130
07.08.2018 г., 08:51 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000089508803
23.07.2018 г., 16:59 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000088634154
23.07.2018 г., 16:29 ч.
Приложения към документация за участие
23.07.2018 г., 16:25 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000088631057
23.07.2018 г., 16:24 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000088631007
23.07.2018 г., 16:21 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000088630660
23.07.2018 г., 16:20 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000088630481

Нотификация