Номер: 
136
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
15.01.2020 г.

„Доставка на учебници, учебни и спортни пособия по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 07.11.2019 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 04.11.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 01.11.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

15.01.2020 г., 09:20 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000116073902
15.01.2020 г., 09:19 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000116073865
15.01.2020 г., 09:18 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000116073825
27.11.2019 г., 12:59 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000113240953
05.11.2019 г., 09:56 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000111784888
24.10.2019 г., 13:46 ч.
24.10.2019 г., 12:00 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000111233090
24.10.2019 г., 11:59 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000111233021
24.10.2019 г., 11:58 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000111232983

Нотификация