Номер: 
148
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
21.11.2022 г.

„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА СМЯДОВО“

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 21.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 18.04.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

21.11.2022 г., 16:58 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000204525549
20.10.2020 г., 11:22 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000134791234
20.10.2020 г., 11:21 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000134791212
18.08.2020 г., 09:30 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000130871302
18.08.2020 г., 09:29 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000130871251
18.08.2020 г., 09:28 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000130871202
30.06.2020 г., 15:29 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000127343234
21.05.2020 г., 09:47 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000124373817
30.03.2020 г., 16:48 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000120991644
30.03.2020 г., 15:18 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120986057
30.03.2020 г., 15:17 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120986032
30.03.2020 г., 15:17 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120986007
30.03.2020 г., 15:16 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000120985982
30.03.2020 г., 15:16 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000120985934

Нотификация