Номер: 
142
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
22.04.2020 г.

„Доставка на познавателни книжки, учебни помагала и дидактически материали по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, за нуждите на детските градини на територията на община Смядово“

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 03.02.2020 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 30.01.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 27.01.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

22.04.2020 г., 16:22 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000122396344
22.04.2020 г., 16:22 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000122396299
22.04.2020 г., 16:21 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000122396263
24.02.2020 г., 14:38 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000118902485
30.01.2020 г., 17:32 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000117099628
20.01.2020 г., 16:17 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
20.01.2020 г., 15:41 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
20.01.2020 г., 15:36 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
20.01.2020 г., 15:36 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
20.01.2020 г., 15:35 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация